Udobno i bezbedno životno i radno okruženje

Prijatno životno i radno okruženje moguće je ostvariti odgovarajućom temperaturom u unutrašnjem prostoru, svežim vazduhom bez štetnih čestica, odgovarajućom zvučnom zaštitom i otpornošću na požar.

Prirodno osvetljenje

Za optimalno radno i životno okruženje od ključne važnosti je prirodno osvetljenje.

Trimoterm  modularni fasadni sistem uključuje elegantne i visoko kvalitetne prozorske i druge elemente. Prozorski elementi su napravljeni od aluminijumskih profila sa integrisanim termo-prekidom koji smanjuje toplotne mostove i obezbeđuje najviši nivo toplotne efikasnosti.

Toplotna udobnost

Toplotnu udobnost ostvarujemo odgovarajućom temperaturom vazduha u unutrašnjem prostoru, kao i na rubnim površinama, brzinom protoka vazduha i količinom vlage u unutrašnjim prostorijama. Trimo omotači zgrada obezbeđuju visoku toplotnu izolaciju (U vrednost), koja održava temperaturu spoljašnjih zidova sa unutrašnje strane relativno visoko, vrlo blizu temperature vazduha u prostoriji.

Na ovim površinama vazduh se ne hladi tako brzo kao u lošije izolovanim zgradama u kojima se vazduh uz hladne zidove spušta ka tlu dalje u unutrašnjost prostorije, a zatim se zagreva i ponovo kruži ispod plafona ka spoljašnjem zidu. Što je veća temperaturna razlika između unutrašnje površine spoljašnjeg zida i vazduha u unutrašnjosti prostorije, vazduh se brže pomera. Korisnici ovaj efekat osećaju kao promaju, koju prati zračenje hladnog zida. Zbog toga unutrašnja temperatura mora da bude još viša da bi se dostigla toplotna udobnost u unutrašnjosti prostorije.

U lošije izolovanim zgradama, radi bržeg kretanja vazduha, unutrašnju temperaturu moramo podesiti na 23–24°C da bismo se osećali dobro. U dobro izolovanim zgradama sa sporim kretanjem vazduha prijatno se osećamo već na 20–21°C.

Sa Trimo fasadnim sistemima, vazduh se kreće vrlo sporo i zbog toga osećamo poboljšanu udobnost životnog prostora. Zbog odlične nepropustljivosti vazduha između Trimo građevinskih elemenata nema prolaska vazduha kroz omotač zgrade, koji može da izazove još brže kretanje vazduha.


Zvučna zaštita

Zvučna zaštita ima važan uticaj na zdravlje i blagostanje ljudi. To je naročito neophodno u stambenim, poslovnim i javnim zgradama, kao i drugim vrstama zgrada posebne nameneEkološki integritet

Rešenja za fasade, zidove i pokrivanje krovova Trimoterm i Qbiss One kompanije Trimo sadrže mineralne sirovine, uglavnom čelični lim i termoizolaciju od mineralne vune. 
U proizvodnji proizvoda marke Trimo koriste se bezopasni materijali. Ne sadrže perzistentne organske zagađivače (POP), jer isparljiva organska jedinjenja (VOC) ispunjavaju zakonske zahteve u oblasti zaštite zdravlja ljudi.
Trimo u proizvodnji pazi da ukupni nivoi emisija zagađujućih materija u vazduhu i izloženost hemikalijama na radnom mestu budu znatno ispod zakonom propisanih graničnih vrednosti. 

Proizvodi Trimo razvijeni su i proizvedeni tako da ne predstavljaju pretnju po higijenu niti zdravlje i bezbednost radnika, stanara i suseda tokom svog celokupnog životnog ciklusa, posebno zahvaljujući odsustvu emisija štetnog zračenja, oslobađanja opasnih supstanci u pijaću vodu, podzemne i površinske vode i tlo. Takođe su napravljeni sa ciljem da na najmanju moguću meru svedu nepovoljan uticaj na životnu sredinu i klimu pri ugradnji, upotrebi i demontaži

Trimo pronosi kulturu zauzimanja odgovornog stava prema klimatskim promenama zajedno s partnerima u lancu snabdevanja. To postižemo pažljivim upravljanjem prirodnim bogatstvima, proizvodnom energijom i uvođenjem mera za smanjenje posrednog uticaja na vrednosti emisija. Odgovornost kompanije Trimo takođe se ogleda u definisanom ugljeničnom otisku glavnih proizvoda Trimoterm i Qbiss u celokupnom lancu nabavke. 

Građevinski elementi Trimo izuzetno su pogodni za reciklažu na kraju veka upotrebe. Reciklabilnost:

  • Trimoterm: 99%
  • Qbiss One: 99%

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 133
F: +381 22 480 160
E: trimo-rs@trimo-group.com