Trimo BIM SOFTVER

Trimo BIM (Building Information Modelling) softver obezbeđuje jednostavno upravljanje informacionim procesom tokom čitavog životnog ciklusa zgrade i omogućava jednostavno i efikasno projektovanje fasadnih sistema u skladu sa najmodernijim trendovima u oblasti arhitekture i građevinarstva.

Globalni pristup i fleksibilnost kupaca su polazne osnove za razvoj alatki. Trimo BIM biblioteke su pogodne za GRAPHISOFT ARCHICAD i Autodesk Revit softver.

Jednostavnost i preciznost alatki omogućava brz, precizan i estetski savršen dizajn Trimo fasadnih sistema u virtuelnom okruženju, pregled parametara, informacija i prednosti odabranog sistema. One takođe unapređuju komunikaciju sa kompanijom Trimo u početnoj fazi arhitekture i tako poboljšavaju kvalitet same realizacije.


Najnovije verzije svih dokumenata mogu se naći na www.trimo-group.com/en.

U slučaju višestrukih prevoda dokumenta, najnovija objavljena verzija na engleskom treba se smatrati merodavnom.

Da biste pristupili širem spektru dokumenata, preporučujemo da izaberete engleski jezik.BIM 4
BIM 2
BIM 3

BIMx

Preuzmite naše modele za BIMx aplikacije


BIMx Video Uputstva:

BIMx Video uputstva YouTube

Trimo BIM YouTube kanal

Archicad

ARCHICAD je dostupan za operativne sisteme Windows i Mac OS X (Intel). Izvoz fajla je moguć u IFC, PDF, DWG, DXF, OBJ, 3DS i drugim formatima.


Qbiss One fasadni sistem:

Qbiss One Uputstva ARCHICAD

Qbiss One Biblioteka ARCHICAD QOv2

Qbiss One ARCHICAD Biblioteka Video Uputstva


Qbiss Screen fasadni sistem:

Qbiss Screen Uputstva

Qbiss Screen Biblioteka ARCHICAD QSv1


Trimoterm sistem krova i fasade:

Trimoterm Uputstva ARCHICAD

Trimoterm Biblioteka ARCHICAD TTv3

Revit

Revit je dostupan za operativne sisteme Windows i Mac OS X (Intel). Izvoz fajlova je moguć u IFC, DWG, FBX, I drugim formatima.


Qbiss One fasadni sistem:

Qbiss One Revit Video Uputstva

Qbiss One Revit Biblioteka


Qbiss Screen fasadni sistem:

Qbiss Screen Biblioteka Revit

Qbiss Screen Revit Uputstva


Trimoterm sistem krova i fasade:

Trimoterm Revit Biblioteka

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 133
F: +381 22 480 160
E: trimo.rs@trimo-group.com

Tehnička podrška