NISKA POTROŠNJA ENERGIJE I MANJI TROŠKOVI

Trimo, fasadna rešenja, renovirane i nove zgrade čine visoko energetski efikasnim, prijatnim i bezbednim u svim vremenskim uslovima širom sveta. Odličnom toplotnom izolacijom i nepropustljivošću vazduha zidova, fasada, krovova i integrisanih elemenata kao što su otvori i vrata, Trimo pomaže svojim klijentima da značajno umanje potrošnju energije i troškove, da smanje emisiju ugljen-dioksida i uživaju u termički prijatnoj i stabilnoj unutrašnjoj klimi.

Osim toga, koristeći napredna fasadna rešenja kompanije Trimo manje će biti potrebno renoviranje zgrada u budućnosti zbog visokih tehničkih i energetskih karakteristika, kvaliteta materijala i precizno prefabrikovanih fasadnih sistema spremnih za upotrebu.

KORISTI

Uštede

Ušteda energije i niži troškovi zbog smanjenja toplotnih gubitaka i sprečavanje prekomerne solarne dobiti.

Niska potrošnja energije

Veoma niska potrošnja energije koja dostiže kriterijum gotovo nula energetske zgrade (Nearly Zero Energy Building (nZEB)).

Vrhunske vrednosti za toplotnu izolaciju (U vrednost)

U ≥ 0,15 W/m2K za montažni metalni zidni fasadni sistem Qbiss One

U ≥ 0,15 W/m2K za izolacione panele otporne na vatru Trimoterm

Nepropustljivost vazduha zgrade

Od osnovnog do ekstremnog nivoa – čak desetostruko premašuje nivo nepropustljivosti vazduha pasivnih zgrada.

Efikasno renoviranje zgrada

Energetski efikasno renoviranje starih zgrada koje značajno umanjuje potrošnju energije.

Usluge i savetovanje

Usluge i savetovanje za poboljšanje odnosno optimizaciju energetske efikasnosti zgrada.


SAVETOVANJE O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Tim stručnjaka kompanije Trimo može da izvrši kalkulaciju energetske efikasnosti i izda sertifikate o nivou energetske efikasnosti određenog objekta. Takođe, pruža savete o poboljšanju energetske efikasnosti, bilo novogradnje ili postojeće zgrade tako da one troše manje energije, štede novac i manje utiču na životnu sredinu.

Akreditovani procenitelji za potrošnju energije kompanije Trimo obezbediće kalkulacije energetske efikasnosti za sve vrste zgrada na bilo kojoj lokaciji širom sveta i izrađuju energetske sertifikate u skladu sa slovenačkim građevinskim propisima.

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 133
F: +381 22 480 160
E: trimo-rs@trimo-group.com