Rešenja koja štede vreme i novac

Prefabrikovana izgradnja je  visokokvalitetno rešenje jer su elementi prethodno izrađeni u kontrolisanom okruženju, a ne na izloženom gradilištu. Drugo, predstavlja efikasno rešenje koje se brzo montira i štedi novac. Treće, to je efikasno rešenje sa stanovišta troškova jer je „ušteda vremena najbrži način da se uštedi novac“.

Fasadne obloge Trimoterm i Obiss One kompanije Trimo napravljeni su pomoću najnovije automatizovane i robotske tehnologije. Elementi su potpuno prefabrikovani sa posebnim fokusom na dizajn detalja i BIM proces.

Više od 95% prefabrikacija elemenata omogućava brzu i preciznu montažu i do 40% uštede vremena u poređenju sa konvencionalnom izgradnjom zidnih sistema. Sa svim elementima već dizajniranim i proizvedenim u kontrolisanom okruženju, oni značajno doprinose dugoročnim građevinskim rešenjima.

Koristi prefabrikovanih rešenja kompanije Trimo

Ekonomičan, brz i siguran proces izgradnje
Najviši kvalitet proizvoda i sistema
Duži i sigurniji vek trajanja
Optimizovana upotreba materijala i komponenti

Prefabrikovani sistem
Prefabrikovani sistem vam može uštedeti do 40% vremena

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 133
F: +381 22 480 160
E: trimo-rs@trimo-group.com