Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje regulišu obligacione odnose između kompanije Trimo i kupaca proizvoda i usluga kompanije Trimo. Ovi uslovi prodaje važe za sve odnose prodavaca i kupaca, ukoliko se prodavac i kupac u pojedinačnim slučajevima ne dogovore drugačije.

General sales conditions of Trimo d.o.o. EN No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. UK No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. SI No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. DE No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. IT No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. RU No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. HU No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. CZ No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. HR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. SR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. FR No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. PL No. 5/2022

General sales conditions of Trimo d.o.o. NL No. 5/2022

General sales conditions of Trimo Inženjering d.o.o. EN No. 6/2022

General sales conditions of Trimo Inženjering d.o.o. SR No. 6/2022


Opšti uslovi prodaje EN No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje UK No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje SI No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje DE No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje IT No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje RU No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje HU No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje CZ No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje HR No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje SR No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje FR No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje PL No. 4/2019

Opšti uslovi prodaje NL No. 4/2019


Opšti uslovi nabavke

Opšti uslovi nabavke kompanije Trimo regulišu obligacione odnose između kompanije Trimo i dobavljača proizvoda i usluga kompanije Trimo. Ovi uslovi nabavke važe za sve odnose dobavljača i kupaca, ukoliko se dobavljač i kompanija Trimo u pojedinačnim slučajevima ne dogovore drugačije.

Opšti uslovi nabavke EN

Opšti uslovi nabavke DE

Opšti uslovi nabavke SI