Budite bezbedni

Kompanija Trimo želi da zgrade budu udobne i bezbedne. Zaštita od požara u zgradama je širok pojam koji se odnosi na zaštitu ljudi, životinja, imovine i mesta, kao i zaštitu životne sredine od razornih efekata vatre i smrtonosnog dima.

  • 50% slučajeva smrti u požarima je samo posledica udisanja dima i toksičnih otrovnih gasova.
  • Zbog požara i dima svake godine bude 4.000 slučajeva smrti više i 70.000 hospitalizacija – to je skoro 200 ljudi svakog dana.
  • 126 milijardi €, što odgovara 1% evropskog BDP-a, iznosi šteta prouzrokovana požarom svake godine.

Koristi

Zaštita

Maksimalna zaštita ljudi, životinja, imovine I životne sredine u slučaju požara.

Bezbrižnost

Proizvodi su testirani i sertifikovani od strane nezavisnih organizacija FM Approvals i LPCB.

Vatrootpornost

Visoka vatrootpornost zidnih i krovnih sistema – Qbiss One do dva sata (EI120), a Trimoterm do četiri sata (EI240).

Klasifikovan materijal negorljiv prilikom požara

Najviše klasifikovan materijal negorljiv prilikom požara evroklasa A1 prilikom gorenja ne dodaje energiju.

Netoksičan dim

Netoksičan dim koji nije smrtonosan emituju se u slučaju požara.

Ušteda prilikom osiguranja

Ušteda prilikom osiguranja i smanjen rizik od gubitka imovine.

Požarni test

Na tržištu su raspoloživi brojni građevinski proizvodi sa različitim izolacionim jezgrima, kao što su mineralna vuna i pene. Njihova otpornost na požar i svojstva prilikom požara se prilično razlikuju.

Izbor proizvoda čije je jezgro nezapaljivo obezbeđuje da proizvodi ne doprinose širenju požara i ne povećavaju intenzitet požara na bilo kom nivou.

SLUČAJ PRAVOG POŽARA

Testovi pokazuju da se u slučaju pravog požara sendvič paneli razlikuju po uspešnosti zavisno od vrste jezgra, kao I da PUR I PIR sendvič paneli proizvode značajno veće količine toksičnog dima.

Sa leva na desno: poliuretan (PUR), mineralna vuna (MW), polisocianurat (PIR) sendvič paneli

Sehen Sie im Video das Verhalten der unterschiedlichen Paneel - Typen

Sertifikati i saglasnosti

Proizvodi i rešenja kompanije Trimo ocenjeni su i testirani u ekstremnim uslovima, a prošli su brojne testove vatrootpornosti kao i testove za zone uragana. Dobijeni sertifikati garantuju sigurnost investitorima i korisnicima zgrada i donose uštedu prilikom osiguranja

Fasadni i krovni sistemi i rešenja kompanije Trimo testirani su i odobreni u vodećim svetskim institucijama, kao što je laboratorija Factory Mutual (FM 4880, FM 4881) i Sertifikacioni odbor za sprečavanje gubitaka Loss Prevention Certification Board (LPS 1208), čiji su standardi u skladu sa zahtevima osiguravača nepokretne imovine. Za sertifikate za požar i ostale sertifikate obratite se Trimo tehničkoj podršciBiblioteka sertifikata

VAŠI SLEDEĆI KORACI

Budite u kontaktu

Trimo Inženjering d.o.o.
Novo Naselje 9
22310 Šimanovci
SRBIJA

T: +381 22 480 133
F: +381 22 480 160
E: trimo-rs@trimo-group.com