Isporuke u julu mesecu

Isporuke kupcima Eho, Euromodul d.o.o., Unipred d.o.o., Orbital d.o.o., Radun Inženjering d.o.o.

  • Ugovoreno 11.800 m2 panela za izgradnju distributivnog centra u Makedoniji, kupac Eho Laško-Slovenija.
  • Isporuka 5.700 m2 za strateškog kupca Euromodul  d.o.o. iz Stare Pazove za izradu kontejnera u Kazahstanu.
  • Isporučeni krovni paneli 2.300 m2 kupcu Unipred d.o.o. iz Crne Gore za pokrivanje pijace u Bijelom Polju.
  • Isporuka krovnih panela 1.300 m2 kupcu Orbital d.o.o. za izgradnju distributivnog centra u Dobanovcima. 
  • Isporuka krovnih panela 2.500 m2 I fasadnih panela 400 m2 kupcu Radun inženjering d.o.o. za izgradnju objekta Tarket u Bačkoj Palanci