TECHNICKÉ SPECIFIKACE

  Q-80 Q-100 Q-120 Q-133 Q-150 Q-172 Q-200 Q-240
Tloušťka (mm) 80 100 120 133 150 172 200 240
Hmotnost Qbiss One B (kg/m²) 21.6 24.1 26.5 27.7 30.1 32.8 36.1 40.9
Hmotnost Qbiss One F (kg/m²) 21.4 23.8 26.2 27.4 29.8 32.5 35.8 40.6
Součinitel prostupu tepla (W/m²K)* 0.49 0.40 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.17
Požární odolnost / EI 30 EI 90 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
Hmotnost Qbiss One B Power T (kg/m²) 18.3 20.2 22.0 23.4 24.7 26.7 29.2 32.8
Hmotnost Qbiss One F Power T (kg/m²) 18.2 20.0 21.8 23.2 24.5 26.5 29.0 32.6
Součinitel prostupu tepla Qbiss One Power T (W/m²K)* 0.45 0.36 0.30 0.28 0.25 0.21 0.19 0.16
Požární odolnost Qbiss One Power T / / EI 90 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
Hmotnost Qbiss One B Power S (kg/m²) 20.2 22.5 24.8 26.6 28.2 30.8 33.9 38.5
Hmotnost Qbiss One F Power S (kg/m²) 20.0 22.3 24.6 26.4 28.0 30.6 33.8 38.3
Součinitel prostupu tepla Qbiss One Power S (W/m²K)* 0.50 0.41 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21 0.16
Požární odolnost Qbiss One Power S / EI 30 EI 90 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
Izolační jádro Nehořlavá minerální vlna, třída A1
Rw zvukový útlum (EN10140-3) 30 (-1, 3)
Délka 530 - 6500 mm
Šířka modulu 1000 mm (k dispozici 600 až 1200 mm)
Vnější profil G – hladký
Vnitřní profil g, s, v, v2, m2 - profil
Voděodolnost Třída A (1200 Pa)

*Údaje pro specifické projekty jsou uvedeny v technických specifikacích CE; další možností je obrátit se na technickou podporu společnosti Trimo.
Výpočty jsou provedeny podle normy EN 14509 bez zohlednění ztrát přes podélné spáry.

ZÁRUKA

Pojištění

Fasádní systémy Qbiss One jsou testovány a certifikovány podle norem Factory Mutual (FM 4880, FM 4881) a Loss Prevention Certification Board (LPS 1208), které zajišťují dodržování požadavků pojistitelů.

Certyfikaty Qbiss One

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Trimo zajišťuje neustálou dostupnost přesných a úplných informací, protože je si dobře vědoma, že podstata úspěšného projektu tkví v detailech.

Tým zkušených odborníků ve společnosti Trimo Vám vždy poskytne přesné, včasné a kvalitní technické informace. Na vyžádání je k dispozici široká škála informací užitečných pro architekty a projektanty.

Společnost Trimo také uvítá Vaše názory, postřehy a dotazy a vynaloží veškerou snahu, aby Vám co nejdříve poskytla odpověď.


Kontakt pro technické informace:

+420 267 317 212

robert.charousek@remove-this.trimo-group.com

Kontakt pro dotazy obchodního rázu: 

robert.charousek@trimo-group.com

CERTIFIKÁTY

Kvalitu a vynikající technické parametry produktů a kompletních řešení společnosti Trimo potvrzují četné certifikáty, které nám umožňují splňovat různé požadavky, ať již jde o obchodní procesy, právní omezení nebo podmínky uplatňované pojišťovnami po celém světě.

Certifikáty a atesty pro obchodní procesy:
Systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000
Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:1996
Ochrana zdraví a bezpečnosti práce podle normy OHSAS 18001:1999.Viz knihovna certifikátů

Certifikáty