VÝHODY

Skvělý estetický vzhled

Extrémní rovinnost, zaoblené rohy bez nutnosti řezů, ohybů a svarů.

Nejvyšší kvalita

Kompletně prefabrikovaný a samonosný kovový stěnový systém.

Aktivní udržitelnost

Vysoká energetická účinnost, požární bezpečnost, netoxické složení, extrémní vzducho a vodotěsnost, vysoká recyklovatelnost a nízké emise, rating A+ podle metodiky BREEAM.

Úspora nákladů

Žádné náklady na stavbu nosné stěny nebo doplňkové dílčí konstrukce, žádná montáž na staveništi, nižší náklady na instalaci a údržbu a kratší doba výstavby.

VYNIKAJÍCÍ ESTETICKÝ VZHLED

Systém Qbiss One nabízí maximální svobodu výrazu a téměř neomezené designové možnosti. Představuje bezpochyby jedno z nejvíce hladkých a rovinných řešení kovové fasády ve své třídě.

Pro vlastní fasádní elementy je typické unikátní patentované provedení zaobleného rohu, které eliminuje nutnost používat nýty, řezy nebo svary, které by na kovovém obkladu byly viditelné.

 

Přejít na Design

Jedinečný a estetický Qbiss One stěnový systém
Jedinečný a estetický Qbiss One stěnový systém

PLNĚ PREFABRIKOVANÁ STĚNA

Komplexní prefabrikované řešení fasády Qbiss zkrátí dobu výstavby až o 40 % a výrazně sníží celkové investiční náklady. Kromě toho zaručuje vyšší kvalitu pláště budovy a tedy i delší životnost a větší bezpečnost budovy.

Výhody systému Obiss One

Nevýhody skládaných fasádních systémů

Qbiss One prefabrikovaný fasádní systém
Prefabrikovaný fasádní systém
 • Systém Qbiss One má unikátní provedení zaoblených rohů, které lze zpracovat bez řezů, ohybů či svarů. Špičková výrobní technologie zaručuje vynikající rovinnost elementů. 
 • Elementy Qbiss One lze instalovat přímo bez pomocných ocelových profilů. Maximální rozteč elementů je 6,5 metru.
 • Všechny elementy jsou prefabrikované a vyrábějí se na automatické, robotizované výrobní lince. Proces prefabrikace šetří čas a náklady na výstavbu přímo na místě.
 • Integrovaná nehořlavá izolace tvoří spojitou vrstvu po celé ploše pláště budovy, čímž eliminuje vznik tepelných mostů a zaručuje vynikající zvukovou izolaci.
 • Kompletní systém včetně integrovaných oken je testován podle norem CWCT, aby byla zaručena vzduchotěsnost a vodotěsnost pláště.
Konveční skládaný systém
Konveční skládaný systém
 • Skládané fasádní systémy sestávají z vnitřní nosné stěny, izolace, provětrávané mezery a vnějšího fasádního obkladu. Průchody konstrukcí představují potenciální místa zatékání a tepelných mostů.
 • Systém fasádního obkladu má omezené možnosti rozteče a v případě větších rozměrů elementů vyžaduje použití výztuh.
 • V rozích vyráběných pomocí řezání a ohýbání vznikají místa hrozící zatékáním a jejich estetickou kvalitu nelze srovnat s rohem vytvořeným přímo ve výrobě.
 • Skládané fasádní systémy spočívají v dvojité vícesložkové instalaci, která často vyžaduje dva různé instalační týmy. Tento postup je nákladný a nelze jej vždy provést bez prostojů, což znamená více nutných činností na staveništi a delší dobu výstavby.
 • Skládané fasádní systémy často trpí rozdílem mezi tepelnou roztažností vnější a vnitřní stěny, který může způsobit nadměrné posuny dílců a vznik netěsností v místech nejvíce ohrožených přechodů. 

ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ

 • Žádné náklady pro nosné stěny nebo pomocnou ocelovou konstrukci
 • Žádná výroba na stavbě
 • Nižší instalační a udržovací náklady
 • Zkrácení času montáže
Ušetřete čas a peníze s Qbiss One prefabrikovaným fasádním systémem
Ušetřete čas a peníze s Qbiss One prefabrikovaným fasádním systémem

AKTIVNÍ UDRŽITELNOST

Systém Qbiss One byl vyvinut s ohledem na udržitelnost a s cílem dosáhnout maximální energetické úspornosti, požární odolnosti a netoxického složení, extrémní vzducho- a vodotěsnosti, vysoké recyklovatelnosti a nízkých emisí. Systém Qbiss One získal jeden z nejvyšších energetických ratingů A+ podle certifikační metodiky BREEAM.

Energetická efektivita Qbiss One fasádního systému

Energetická úspornost

Fasádní systém Qbiss One byl navržen tak, aby zaručoval komfortní podmínky pro život podle požadavků předpisů pro výstavbu budov. Systém Qbiss One s izolací z minerální vlny dosahuje hodnoty U=0,16 W/m2K při tloušťce 240 mm.

Přejít na energetická úspornost

Požární bezpečnost Qbiss One fasádního systému

Požární bezpečnost

Jádro elementu je zhotoveno z minerální vlny, což je nehořlavý materiál třídy A1, který nedodává ohni žádnou další energii. Fasádní systém jako celek má klasifikaci A2 a zaručuje požární odolnost alespoň 120 minut (integrita a izolace) při tloušťce 133 mm.

Přejít na požární bezpečnost

Qbiss One fasádní system neuvolňuje při hoření toxický kouř

Netoxický kouř

Nehořlavé izolační materiály jako minerální vlna neuvolňují toxický kouř, který je podle zkušeností nejčastější příčinou smrti při požáru (namísto samotného ohně).

Přejít na netoxický kouř

Vzducho a vodotěsnost Qbiss One fasádního systému

Vzduchotěsnost a vodotěsnost

Fasádní systém Qbiss One je testován podle nejpřísnějších podmínek norem CWCT a zaručuje tak vynikající vzducho- a vodotěsnost pláště budovy. Systém Qbiss One splnil i náročná kritéria testu FM 4881 pro hurikán. Testy provedla společnost Wintech Engineering Ltd, jedna z nejuznávanějších nezávislých zkušebních laboratoří s akreditací UKAS.

Přejít na vzduho- a vodotěsnost

Recyklovatelnost a emise Qbiss One fasádního systému

Recyklovatelnost a emise

Fasádní systém Qbiss One je zhotoven z ekologicky šetrných materiálů, je 98 % recyklovatelný a jeho CO2 stopa dosahuje pouze 44 kg/m2 (LCA) za celou životnost budovy; zároveň zajišťuje příznivé pracovní prostředí.

Qbiss One nejvyšší environmentální rating A+ dle BREEAM

Nejvyšší ekologický štítek A+ podle metodiky BREEAM

Systém Qbiss One významně přispívá k udržitelné architektuře a stavebnictví, což potvrzuje i nejvyšší ekologický certifikát A+ udělený institucí BRE Global. Ekologické parametry byly posuzovány podle norem BREEAM, které představují obecně uznávanou metodiku posuzování budov.

Systém Qbiss One je v současné době jediným produktem svého druhu v kategorii prefabrikovaných kovových fasádních elementů a při svém vstupu na trh získal nejvyšší hodnocení A+.

Přejít na www.greenbooklive.com