Kompletan fasadni sistem

Qbiss One donosi sistemski pristup zgradama objedinjavanjem svih željenih funkcionalnih prednosti visokokvalitetnih fasadnih sistema sa najboljom estetikom. Predstavlja vrhunsku kombinaciju estetike, dizajna i funkcionalnosti.

Sa svim elementima montažnim i proizvedenim po najnovijoj automatizovanoj tehnologiji, Qbiss One donosi dugotrajno rešenje za izgradnju. 

 


Glavne komponente sistema su:

  • Modularni fasadni elementi 
  • Materijal za pričvršćivanje i zaptivanje 
  • Arhitektonski detalji izvođenja 
  • Ugaoni elementi
  • Potkonstrukcija (opciono)
  • Prozori (opciono)

Naprednakonstrukcija

Comparison between Qbiss One prefabricated wall solution and classical built-up system

Komparacija: Konvencionalni fasadni sistem  (structuralni zid + ventilisana fasada) (levo) - Qbiss One montažni sistem (desno)

Komparacija između Qbiss One fasadnog sistema i Konvencionalnih ventilisanih fasadnih sistema:

Za razliku od ugradnih sistema, Qbiss One je kompletno sveobuhvatno montažno zidno rešenje i stoga menja celu izgrađenu opciju zida (strukturalni zid + izolaciju + ventilisani fasadni sistem)

Qbiss One zahteva ne sekundarne čelične konstrukcije; može se direktno pričvrstiti na primarni čelik, na čelični okvir male težine, ili na čvrsti zid. 

Qbiss One montažni sistem je kvalitetnije rešenje pošto se komponente grade u kontrolisanom okruženju a ne na izloženom gradilištu.  Efikasno i brzo rešenje za instalaciju koje štedi vreme. U stvari može da ponudi 40% uštede vremena u poređenju sa ugrađenim sistemima i svim prednostima jednostavnosti i jedinstvenosti.  Kod montaže Qbiss One nije potrebno razmatrati postavku zidova od opeke ili betona, izolaciju, zaštitu od pare i vetra ili dodatne sekundarne potkonstrukcije.  

Fasadni Element

Osnovni element Qbiss One je modularni fasadni element, koji je izrađen automatizovanom i robotizovanom proizvodnom linijom. 

Montažni element se sastoji od dva pocinkovana i gotova čelična lima (iznutra 0.5 ili 0.6 mm debljine i spoljašnje debljine 0.7mm).
Čelični limovi su vezani za jezgro koje je napravljeno od negorive mineralne vune. Sva tri sloja čine čvrst element debljine između 80 – 250 mm. 

Na primer, gde nije potrebna izolacija Qbiss je dostupan ventilisani fasadni sistem (Qbiss Screen).

Qbiss One modular façade element

Ugaoni elementi

Ugaoni elementi čine Qbiss One modularni sistem odličnim, dodajući estetsku vrednost, omogućavanjem jedinstvenih rešenja i potpunu prilagodljivost pojedinim zgradama. Postoji izbor između oštrih i zaobljenih elemenata. 

Qbiss One Preformed Horizontal Sharp-edge corner

Preoblikovani horizontalni ugao oštrog ruba 

Qbiss One Sharp-edge corner

Ugao sa oštrom ivicom

Qbiss One rounded corner

Ugao sa zaobljenom ivicom

Qbiss One 3D corner
3D ugao

Prozori

Qbiss One modular system includes elegant and high quality integrated window modules and other elements. The window modules are made from high quality aluminium profiles with an integral thermal break that minimises cold bridges and ensures the highest levels of thermal performance.

Opcije integracije prozora

Tip 1 - vidljivo kačenje
Tip 2 - sa pokrivenim ivicama
Tip  2 - u spoju sa pokrivenim bočnim ivicama
Tip 2 - u gornjem spoju sa pokrivenim bočnim ivicama 
Tip 2 - u donjem spoju sa pokrivenim bočnim ivicama 

Profili prozora

Fiksirano prozorsko staklo

Staklo sa sistemom za otvaranje 

Detajli

Qbiss One je upotpunjen punim obimom arhitektonskih detalja. Ova rešenja ne samo da povećavaju efikasnost dizajna, već skraćuju proces dizajniranja projekta kao i obezbeđuju zadivljujući izgled zgrade sa dostupnim različitim tipičnim detaljima. Tu je i mogućnost kreiranja detalja za specifične zahteve projekta.

Spoj

Sistem na smicanje

Detalj baze

Detalj atike

Unutrašnji ugao

Ostali sistemi konekcije

Fiksiranje

Na čelične konstrukcije

U slučajevima kada je dužina Qbiss One fasadnog elementa jednaka mreži osnovne konstrukcije, elementi se mogu fiksirati direktno na tu čeličnu konstrukciju. 

Na čeličnu konstrukciju sa potkonstrukcijom

Ukoliko je dužina elemenata kraća od mreže osnovne čelične konstrukcije ili ako osnovna konstrukcija nije izgrađena u okviru dozvoljenih odstupanja, potrebna je potkonstrukcija niveliranja. Potrebni su odgovarajući statički proračuni.

Qbiss One façade fixing detail to the concrete construction

Na betonsku konstrukciju

Za montažu Qbiss One elementa na betonsku konstrukciju koristi se brzo montirana čelična potkonstrukcija koja omogućava niveliranje neravnih betonskih zidova ili zidova od cigle. 

Zbog toga će biti potrebni odgovarajući statički proračuni i Trimo je u mogućnosti da pruži pomoć po potrebi.

Zamenski elementi

Oštećenje ili popravka Qbiss One fasade uključujući i njenu paletu modularnih elemenata, može se obaviti brzo i efikasno i bez kompromisa u pogledu performansi fasade. Može se takođe adekvatno popraviti koristeći različite pristupe u zavisnosti od prirode štete: 

Opcija 1

Qbiss One element replacement option 1
Qbiss One element replacement option 1
Qbiss One element replacement option 1

Oštećeni element se može zameniti novim jednostavnim naginjanjem gornjih i donjih susednih elemenata ka spolja, zatim uklanjanjem oštećenog elementa i zamene novim. 

Opcija 2

Qbiss One element replacement option 2
Qbiss One element replacement option 2
Qbiss One element replacement option 2

Oštećeni element se može zameniti novim jednostavnim uklanjanjem svih elemenata koji su postavljeni iznad oštećenog, a zatim zamenom oštećenog elementa novim i ostatkom elemenata postavljenih nazad. 

Opcija 3

Qbiss One element replacement option 3
Qbiss One element replacement option 3

Element se može obnoviti bojenjem. 

*Sve aplikacije moraju biti odobrene i konsultovane od strane Trimo tima tehničke podrške. Izjave o metodama i dalje instrukcije koje su dostupne na zahtev. VAŠI SLEDEĆI KORACI