RAZNOLIKE MOGUĆNOSTI

Trimo nudi široku paletu različite dodatne opreme, uključujući nosače za pričvršćivanje panela i opšivke, profile, opšave, kao i zaptivke i izolaciju.

Sistem dodatne opreme je razvijen kao paleta elemenata koja služi arhitekti prilikom stvaranja vizuelnih i kompozicionih efekata.

UGAONI ELEMENTI

Zaobljeni ugao
Ugao oštrih ivica

Zaobljeni i uglovi oštrih ivica iz palete Trimovih fasadnih završnih elemenata u kreativnoj kombinaciji sa fasadnim panelima omogućavaju posebne estetske efekte. Mogu se koristiti kod vertikalno ugrađenih fasadnih panela ili u kombinaciji sa horizontalno ugrađenim fasadnim panelima i vertikalnim ugaonim elementima.

DEKORATIVNI I ELEMENTI ZA PRIČVRŠĆIVANJE

Dekorativni i elementi za pričvršćivanje Trimo naglašavaju izabranu liniju fasade, prekrivaju vidljive spojeve panela i dodaju primesu vrhunske atraktivnosti. Možete izabrati brojne različite verzije izrađene od tankog lima i ekstrudiranog odnosno bojenog aluminijuma.

HF1

HF2

HF4

HF5

HF6

HF7

HF8

HF9

HF102-1

HF102-2

HF102-3

ZAVRŠNI ELEMENTI ZA PROZORE I VRATA

Finalni profili prozora i vrata daju fasadama elegantan vizuelni izgled i efikasno zamenjuju standardne opšave.

Korisni su prilikom ugradnje svih tipova vrata, prozora i lakih sistema, proizvedenih sa specijalnim odvodnim sistemom za drenažu vode. Oni su prilagodljivi, dinamični.

Postoji izbor boja koje će dati fasadi ono „nešto” posebno, i tako zaokružiti sve elemente kao celinu.