FASADNA KONSTRUKCIJA

Trimoterm horizontalna ugradnja
Horizontalna fasada

Horizontalna fasada

Horizontalna ugradnja fasade je izuzetno efikasna zbog odličnih karakteristika samonosivosti fasadnih panela Trimoterm; tehnički obezbeđuje optimalnu iskorišćenost nosivosti fasadnih panela. Horizontalna ugradnja omogućava kombinaciju panela različitih širina, brojnih detalja i različitih tekstura. Osnovni metod pričvršćivanja horizontalne fasade uključuje korišćenje aluminijumskog profila HF102. Takođe je moguće kombinovati različite širine panela.

Trimoterm vertikalna ugradnja
Vertikalna fasada

Vertikalna fasada

Vertikalna ugradnja panela spada u klasične metode ugradnje i najadekvatniji je izbor za visoke građevine pod velikim spoljašnjim opterećenjima.

Trimoterm segmentna montaža
Segmentna fasada

Segmentna fasada

Segmentna fasada omogućava oblikovanje zaobljenih površina i zgradama daje novu dimenziju. Rešenja standardne segmentne fasade omogućavaju brzu, jednostavnu i pouzdanu ugradnju i na najzahtevnijim zgradama.

SISTEMI ZA PRIČVRŠĆIVANJE

Trimoterm vatrootporni standardni fasadni sistem za pričvršćivanje
Sistem STANDARD

Sistem STANDARD

Standardni sistem predstavlja osnovni način pričvršćivanja Trimoterm panela i pogodan je za horizontalnu, vertikalnu i segmentnu ugradnju panela.

Trimoterm vatrootporna fasada sa skrivenim pričvršćivanjem
Sistem INVISIO

Sistem INVISIO

Vatrootporni fasadni paneli Trimoterm FTV Invisio (FTV HL) pružaju čist, minimalistički izgled fasade bez vidljivog pričvršćivanja. Paneli su uglavnom namenjeni vertikalnoj ugradnji, ali se pod određenim uslovima i uz ograničenja mogu iskoristiti i za različite horizontalne aplikacije.

ZAŠTITA I BOJE

Čelični lim se toplo cinkuje u saglasnosti sa EN 10346, a dodatno je zaštićen organskom bojom u skladu sa postupkom „coil-coating“ (DIN EN 10169/1).


Koriste se sledeći tipovi antikorozivne zaštite čeličnog lima na bazi:

  • SP poliestera
  • PVDF polivinilidnog fluorida
  • PUR poliuretana
  • PVC polivinil-hlorida, premaza ili folije


Na raspolaganju imamo širok spektar završnih nijansi boja za sve tipove zgrada, koje su dizajnirane tako da obuhvate savršen spoljni ili unutrašnji dizajn zgrade. Standardne boje su: R7035, R9002, R9006, R9010, a na zahtev su dostupne i mnoge druge boje.

Dostupna je široka paleta završnih boja.
Dostupna je široka paleta završnih boja

TEHNIČKE KARKATERISTKE

Debljina panela [mm] 50 – 240
EI razred vatrootpornosti (EN 13501-2) EI 30 - EI 240
Gorljivost izolacionog jezgra (EN 13501-1) Non - combustible, class A1
Rw Zvučna izolacija [dB] (EN ISO 10140-3) 30 (-2, -3), 32 (-1, -2)
Širina panela [mm] 600 - 1200
Dužina panela [m] up to 14
Masa FTV [kg/m²], (Fe 0.6/Fe 0.6) 16.3 – 39.1
*U toplotna provodljivost [W/m²K] (EN 14509) 0.75 – 0.17
**Tipski singl opseg [m] 3.09 – 7.05

Za više informacija o Trimotermu

TEHNIČKA PODRŠKA

Kompanija Trimo brine o tome da precizne i sveobuhvatne informacije uvek budu dostupne zato što je svesna toga da je suština uspešnog projekta skrivena u detaljima.

Tim iskusnih stručnjaka kompanije Trimo obezbeđuje precizne, pravovremene i kvalitetne tehničke informacije. Izbor korisnih informacija za arhitekte i dizajnere dostupan je na zahtev.

Trimo takođe pozdravlja vaša mišljenja, zapažanja i pitanja i učiniće sve da obezbedi odgovore u najkraćem mogućem roku.


Za tehničke informacije:

+381 22 480 100

tech.info@trimo.si

Za komercijalne ponude:

trimo@trimo.si

SERTIFIKATI

Kvalitet i odlične tehničke karakteristike svojih proizvoda i kompletnih rešenja kompanija Trimo potvrđuje brojnim sertifikatima, kojima dokazuje da su ispunjeni različiti zahtevi – od poslovnih procesa do zakonskih ograničenja, kao i uslova koje postavljaju osiguravajuće kuće širom sveta.

Dobijeni i potvrđeni sertifikati za poslovne procese:

Za sisteme upravljanja kvalitetom prema ISO 9001
Za sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001
Za sisteme bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 18001.

Biblioteka sertifikata

Kvalitet potvrđen brojnim sertifikatima.